dinsdag, 30. september 2008 - 9:34

Staatssecretaris Dijksma geeft aftrap voor project ' Moelejaan'

Kerkrade

Vanaf 2011 zullen overal in Nederland kinderen deelnemen aan een professioneel programma met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dankzij samenwerking van lokale, provinciale en landelijke overheden wordt in Zuid-Limburg gestart met de pilot van dit VVE-project, “Moelejaan�. Om alle betrokkenen te informeren is er maandag 29 september in het Parkstad Limburg Stadion een startconferentie geweest. Staatssecretaris Sharon Dijksma van onderwijs heeft hier de aftrap voor het VVE-project “Moelejaan� gegeven.

Met deze kwaliteitsinvestering willen de Zuid-Limburgse gemeenten ‘hun talentreserve van de bank halen en stevig toegerust het veld insturen’. Daarvoor worden ondermeer nieuwe peuterspeelzalen ingericht en bestaande zalen geprofessionaliseerd. In 2009 krijgen ook basisscholen in Zuid-Limburg een extra financiële impuls om meer Voor- en Vroegschoolse Educatie aan te bieden. consultatiebureaus, jeugdwerk en ouderbegeleiding worden straks nauw betrokken bij het project “Moelejaan�. Het Centrum Onderwijskansen “Sjoans� van de Universiteit Maastricht voert een uitgebreid onderzoeksprogramma uit om het pilotproject te ondersteunen en te evalueren.
Provincie:
Tag(s):