maandag, 17. maart 2008 - 11:05

Strandbeheer Den Helder wordt op orde gebracht

Den Helder

Het strand van Den Helder is hét visitekaartje voor de toeristen en recreanten die in Den Helder verblijven. Op dit moment is men druk bezig om het strandbeheer op orde te brengen. Vorig jaar was het strand niet voor honderd procent in orde en dat kostte Den Helder de blauwe vlag.

Pas als het strandbeheer helemaal op orde is, kan Den Helder volgens de blauwe vlag organisatie weer in aanmerking komen voor een blauwe vlag.
De voorbereidingen voor het strandseizoen 2008 zijn al weer in volle gang. De stranden moeten schoon en veilig zijn. Een belangrijke rol is elk jaar weggelegd voor de reddingsbrigade.

Zij heeft naast de functie van toezichthouder op de veiligheid ook een signaalfunctie voor de openbare orde op het strand. Als er iets mis is, informeert zij de gemeente, de politie of het schoonmaakbedrijf. In de toekomst wordt de rol van de reddingsbrigade alleen maar groter. Samen met de gemeente wordt gewerkt aan het professioneler maken van de vereniging.

Gelet op het advies van de blauwe vlag organisatie (Stichting KMVK) heeft het college besloten dit jaar geen vlag aan te vragen voor de helderse stranden. Een aanvraag zou namelijk leiden tot afwijzing. Eerst wordt het beheer en de controle beter uitgevoerd. Als de Stichting en de gemeente samen van mening zijn dat de strandexploitatie op orde is, kan weer een vlag worden aangevraagd. Dit wordt voor 2009 verder uitgewerkt in het beleid dat momenteel wordt opgesteld.
Provincie:
Tag(s):