maandag, 22. september 2008 - 16:13

Vertrouwen in ov-chipkaart opgezegd

Amsterdam

Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), de Consumentenbond, ANWB, CG-Raad, Viziris en LSVb hebben zich maandag 22 september per direct teruggetrokken uit het overleg rond de OV-chipkaart. Dit meldt ROVER maandag op haar website.

Volgens deze consumentenorganisaties biedt de chipkaart reizigers in de huidige vorm vooral veel nadelen. Reizigersgemak is een van de voorwaarden geweest om mee te denken over het elektronisch vervoersbewijs.

De organisaties hebben er geen vertrouwen meer in dat de nadelen van het elektronisch vervoersbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen, waardoor verder praten zinloos is.

Oproep om opschorten chipkaart
De consumentenorganisaties roepen staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op om de invoering van de chipkaart op te schorten. Toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Peijs heeft eind 2005 aangegeven dat voor de invoering van het systeem draagvlak onder reizigers onontbeerlijk is.

Zij deed dit tijdens het congres waarop de consumentenorganisaties hun 11 eisen voor de invoering van het elektronisch vervoersbewijs bekendmaakten. Reizen met het openbaar vervoer mag door de invoering niet duurder worden, is een van de belangrijkste eisen.

Een duidelijke keuze voor een duaal systeem en voor een chipkaart waar reizigers voordeel bij hebben zijn voor de consumentenorganisaties voorwaarden voor het heropenen van het overleg.

Hoop opgegeven na 4 jaar overleg
Na vier jaar overleg hebben de consumentenorganisaties de balans opgemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat verder praten geen zin heeft. Knelpunten rond de ov-chipkaart, zoals de prijs van de kaart, privacy en praktische problemen rond overstappen, zijn nog steeds niet opgelost.

Ook een duaal systeem, waarbij het elektronisch en papieren vervoersbewijs naast elkaar blijven bestaan, is nog steeds niet gegarandeerd. De consumentenvertegenwoordigers pleiten al geruime tijd voor een dergelijk systeem. Wanneer de chipkaart zijn reisgemak waarmaakt, zal de consument hier vanzelf op overgaan, zo redeneren zij.

Kraken
Niet alleen biedt de ov-chipkaart reizigers geen voordelen, het lijkt er zelfs op dat het elektronische kaartje de consument alleen maar nadelen biedt. Afgelopen jaar bleek de chip op de ov-chipkaart te kraken. De voortdurende stroom van nieuwe problemen en het niet oplossen van eerdere problemen heeft ervoor gezorgd dat de consumentenvertegenwoordigers de hoop op een goede afloop hebben verloren.
Provincie:
Tag(s):