donderdag, 8. mei 2008 - 10:28

Vervuild slib Tungelroyse beek wordt opgeruimd

Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei laat de vervuilde bagger uit de bovenloop van de Tungelroysebeek ten noorden van de Zuid-Willemsvaart opruimen. In totaal wordt ongeveer 2.500 m³ nat slib verwijderd. De verontreiniging maakt onderdeel uit van de historische verontreiniging met zware metalen in de Kempen.

Waterschap De Dommel, Actief Bodembeheer de Kempen, Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant hebben inmiddels ingestemd met het plan van Waterschap Peel en Maasvallei om het vervuilde slib zo snel mogelijk op te ruimen. Het gaat om de Verlegde Tungelroysebeek, de Oude Tungelroysebeek en de Boshoverheidelossing. Deze beken liggen op het terrein van de zinkfabriek, sinds oktober 2007 bekend als Nyrstar Budel B.V. Het bedrijf Nyrstar gaat de sanering uitvoeren. Nyrstar heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opschonen van het eigen terrein.

De voorbereidende werkzaamheden starten deze week. Na Pinksteren wordt gestart met het baggeren van het vervuilde slib. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden begin juni afgerond. Het verwijderen van het vervuilde slib uit de Verlegde Tungelroysebeek, de Oude Tungelroysebeek en de Boshoverheidelossing is nodig, om te voorkomen dat het slib met de waterstroom wordt meegevoerd en stroomafwaarts weer bezinkt.

Het afgegraven slib wordt verwerkt in een depot op het terrein van Nyrstar.
Provincie:
Tag(s):