vrijdag, 12. december 2008 - 13:16

Website gemeente is er (nog) niet voor iedereen

Gemeenten houden op hun websites te weinig rekening met mensen die moeilijk lezen. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag werd aangeboden aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De websites van de meeste gemeenten voldoen niet aan de minimale vereisten voor toegankelijkheid en bieden onvoldoende voorzieningen voor slechtzienden, laaggeletterden, dyslectici en anderstaligen. Op minder dan zestig procent van de websites kun je de lettergrootte aanpassen. En slechts achttien procent biedt een voorleeshulp (spraaksynthese) aan.

Het onderzoeksrapport beschrijft de uitkomsten van een enquête onder medewerkers Voorlichting & Communicatie. De enquête maakte onderdeel uit van het initiatief `Hoe bereikt u iedereen?'. Deze provinciale lezingencyclus toonde bestuurders en ambtenaren het belang van toegankelijke informatie. Uit de bijeenkomsten bleek dat bij gemeenten het urgentiebesef en de kennis ontbreekt om informatie zodanig aan te bieden dat deze geschikt is voor de grote groepen burgers met een leesbeperking.
Categorie:
Tag(s):