maandag, 7. juli 2008 - 18:20

Weert wil speciaal onderwijs in eigen regio uitbreiden

Weert

De gemeente Weert wil dat langdurig zieke kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen uit de gemeente niet meer naar Venlo en Heythuysen hoeven om onderwijs te volgen. Omdat deze groep steeds groter wordt, inmiddels 75 kinderen, wil wethouder Leon Heuvelmans van onderwijs ervoor zorgen dat zij dichtbij huis naar school kunnen. Daarvoor is Weert in overleg met de scholen De Wijnberg (Venlo) en de Ortolaan (Heythuysen) en de gemeenten Venlo en Leudal.

Voor tijdelijke huisvesting van dependances van de scholen De Wijnberg en de Ortolaan aan de Dr. Kuypersstraat in Weert is inmiddels een bouwvergunningaanvraag in voorbereiding. Er wordt ingezet op realisatie binnen drie maanden van de dependances. Het is de bedoeling dat op termijn gebundelde onderwijs- en jeugdzorgvoorzieningen worden gebouwd bij SBO Het Palet tussen de Julianalaan en Beatrixlaan.

Afgesproken is dat de tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd voor de duur van maximaal vijf jaar. Vóór afloop van die termijn moet permanente huisvesting voor onderwijs- en zorgvoorzieningen aan de Beatrixlaan gerealiseerd zijn. Doel hiervan is om één plek in de eigen gemeente te hebben waar moeilijk lerende kinderen en zorgleerlingen geholpen kunnen worden.

De Wijnberg is een school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (SO/LZK). De Ortolaan is een school voor voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare Kinderen (VSO/ZMOK).
Provincie:
Tag(s):