maandag, 13. oktober 2008 - 21:21

Westerveld doet mee aan ‘Nacht van de Nacht’

Havelte

Op 25 oktober is de Nacht van de Nacht. Op vele plaatsen in Nederland zullen dan de lampen gedoofd zijn, die bijvoorbeeld kerktorens, gemeentehuizen en monumenten verlichten. Ook de gemeente Westerveld doet mee aan de Nacht van de Nacht. Op zaterdagavond 25 oktober zullen de lampen uit zijn die normaalgesproken de kerktorens in
Diever, Dwingeloo en Vledder in het licht zetten. Ook de lampen bij het voormalige gemeentehuis in Diever en het Schultehuis in Diever zijn in de Nacht van de Nacht uit.

De Nacht van de Nacht is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties. Naast het doven van verlichting zijn er in de Nacht van de Nacht ook vele andere activiteiten, zoals: nachtelijke excursies, speurtochten, lezingen, openstelling van sterrenwachten en nachtpicknicks. Een volledig overzicht van de activiteiten staat op www.nachtvandenacht.nl.

Met de Nacht van de Nacht wordt aandacht gevraagd voor lichthinder en lichtvervuiling. Niet alleen organisaties en bedrijven maar alle inwoners van Nederland worden opgeroepen eens stil te staan bij verlichting. Is iedere buitenlamp echt nodig? Kan het misschien ook iets minder?
Het college van B&W heeft in een brief aan de ondernemersverenigingen en in een publicatie in een huis-aan-huisblad, aandacht gevraagd voor het doven van bijvoorbeeld reclame-uitingen en etalageverlichting, tijdens de Nacht van de Nacht.
Provincie:
Tag(s):