donderdag, 2. oktober 2008 - 11:04

Wooncorporatie Wooncom gaat verder onder de naam Lefier

Emmen

Vanaf 1 januari 2009 gaan de wooncorporaties Wooncom uit Emmen, Volksbelang Wonen en Welzijn uit Hoogezand en In uit Groningen samen verder. Zij doen dat onder de naam Lefier. Daarmee ontstaat een nieuwe ambitieuze wooncorporatie in Groningen en Drenthe. Met bijna 500 medewerkers, 35.000 verhuureenheden en een sociaal en fysiek investeringsprogramma van ruim 1 miljard euro tot 2014 wil deze wooncorporatie het verschil maken bij werken aan vitale woon- en leefklimaten in de wijken, buurten en kernen, zodat de omgeving inspiratie geeft aan wie er woont.

De drie corporaties die samengaan in Lefier voelen een sterke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de ongedeelde regio. Door van elkaar sterktes te profiteren kunnen ze een bijdrage leveren aan het verkleinen van de economische en maatschappelijke verschillen in de gebieden waar ze actief zijn. Dit ondermeer door een bewust gekozen evenwicht aan te brengen in de investeringen in zwakkere gebieden en de sterkere delen, zodat die laatste kan werken als een motor voor de omgeving.

De drie corporaties delen de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitbouwen van vitale gemeenschappen in de dorpen en steden. Lefier denkt daarbij aan meer dan stenen alleen. Het gaat om de mensen die er wonen. “Onze droom is om onze lokale aanwezigheid nog krachtiger vorm te geven. Om de lokale opgaven in Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal nog beter te kunnen vervullen. Door vermogens, risico’s en denkkracht met elkaar te verbinden�, aldus Ton Selten beoogd voorzitter van raad van bestuur van Lefier “Het gaat ons om een sterke wijkaanpak in de steden en om een leefbaar platteland.�

In Hoogezand/Stadskanaal, Stad Groningen en Zuidoost Drenthe ontstaan woonbedrijven die dicht bij de klant opereren. Precies zoals Volksbelang, In en Wooncom dat nu ook doen. De kwaliteit van de dienstverlening wordt minstens gehandhaafd. Lokale afspraken worden volledig nagekomen, de daarvoor bestemde middelen blijven gereserveerd. Een kleine centrale eenheid bevordert het werk van de woonbedrijven. De professionaliteit van de projectontwikkeling wordt gebundeld, de betrokken medewerkers blijven lokaal hun werk doen.

De gezamenlijke corporaties bewerkstelligen met de fusie dat ze een nog aantrekkelijker werkgever worden. Er ontstaan voor medewerkers meer mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en ontwikkel- of doorgroeimogelijkheden. En de vergrootte schaal maakt de corporatie voor andere grote partijen - op bijvoorbeeld gebied van onderwijs, zorg en welzijn – een attractievere partij voor kennisdeling en samenwerking.

Lefier, een naam waarmee de corporatie uiting geeft aan stevigheid en positivisme, fierheid en onderscheidenheid.
Provincie:
Tag(s):