maandag, 18. mei 2009 - 22:21

‘Energiehamsteren’

Regio Nijmegen

Negen gemeenten van de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen) starten in mei met de actie ‘Energiehamsteren’. Hiermee willen de gemeenten het energieverbruik in supermarkten substantieel verminderen.

Dit energieverbruik is de laatste jaren fors toegenomen. Ondanks toezeggingen levert de branche onvoldoende inspanning om een redelijke energiebesparing te halen. Daarom gaan de MARN-gemeenten supermarkten verplichten om vanaf medio 2009 hun koel- en vriesvakken, de grootste energieslurpers, af te dekken.

De meeste supermarkten gebruiken zogeheten ‘open’ koelmeubelen. Door gebruik te maken van gesloten systemen kunnen de supermarkten bijna de helft van de koel-energie besparen, ruim een kwart van het totale energieverbruik. Door alle koelmeubelen van afdekking te voorzien kan de Nederlandse supermarktbranche met z’n ca 5.000 vestigingen jaarlijks minimaal 40 miljoen euro aan elektriciteitskosten besparen.

Voor de gemiddelde supermarkt in onze regio komt de besparing uit op 100 ton Kwh per jaar, dat staat gelijk aan het directe energieverbruik van 12 huishoudens. Hiermee wordt 62.000 kilo CO2 per supermarkt vermeden. Maal de 120 supermarkten die er in de regio zijn, levert dat een CO2 vermindering op van 7.440.000 kilo per jaar.

Binnen het project kijken de gemeenten vooral naar energiebesparing die door afdekking van koelmeubelen kan worden gerealiseerd. De toegenomen energiebehoefte van de supermarktenbranche komt namelijk grotendeels voort uit een toename van het aantal koel- en vriesmeubelen. Ruim zestig procent van het elektriciteitsverbruik komt voor rekening van koelen en vriezen. Daarnaast wijzen de controleurs op andere besparingsmogelijkheden voor energie en gas.

Voordeel van de afdekking van de koelingen is niet alleen een forse energiebesparing. Met deze maatregel zal de temperatuur van de producten in de koeling minder snel boven de in Warenwet voorgeschreven norm komen. Ook zal het klimaat in de winkel beter worden. Daarnaast zijn per 1 januari 2010 bepaalde koelingmiddelen niet meer toegestaan. Een goed moment dus om te investeren in energievriendelijke systemen.

In het project ‘energiehamsteren bij supermarkten’ worden alle 120 supermarkten in Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen en West Maas en Waal bezocht. In juni krijgen ze allemaal een brief voor een inventarisatie van energieverbruik, grootte van de supermarkt en de al doorgevoerde besparingsmaatregelen. Na de zomer komt een controleur op bezoek.

Het wettelijk kader wordt geboden door de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook elders in het land controleren en handhaven provincies en gemeenten op de koelingen. Bijvoorbeeld in Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Amsterdam, Arnhem en Groningen
Provincie:
Tag(s):