dinsdag, 21. april 2009 - 11:13

AIVD: Veiligheids-bewustzijn soms te laag

Den Haag

Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s van spionage en beïnvloeding door andere landen. Dit is de boodschap die de AIVD in zijn jaarverslag over 2008 geeft.

De overheid behoort transparant te zijn, maar daar waar het risico’s met zich meebrengt voor de nationale veiligheid, is het van groot belang dat zorgvuldig met informatie wordt omgegaan, zo waarschuwt de AIVD.

Nederland vormt voor veel landen een interessant doelwit vanwege de hoogwaardige technologische industrie en de aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen. Bestuurders, bedrijven en instellingen zijn zich nog onvoldoende bewust van dergelijke risico’s.

De AIVD doet intensief onderzoek naar spionage en heimelijke beïnvloeding en heeft pogingen daarvan vastgesteld. De AIVD probeert door middel van briefings, persoonlijke gesprekken, folders en via zijn website, mensen alert te maken en te houden voor dit gevaar.

Het aantal (geheime) rapportages die de AIVD uitbrengt is het afgelopen jaar fors toegenomen. Van 819 in 2007 tot 1303 in 2008. Een deel van deze rapportages zijn informerend van aard, voor een ander deel zet de AIVD daarmee samenwerkingspartners aan tot handelen. Een aantal van deze rapportages hebben geleid tot concrete resultaten zoals arrestaties en personen die tot ongewenst vreemdeling zijn verklaard.

Het jaarverslag over 2008 is vandaag door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gezonden.
Provincie:
Tag(s):