maandag, 29. juni 2009 - 8:35

Alcoholproblematiek onder senioren stijgt

Utrecht

De alcoholproblematiek onder senioren (55 plus) stijgt snel, zelfs als er rekening wordt gehouden met de vergrijzing. In 10 jaar tijd is het aantal ingeschreven 55-plussers met deze problematiek in de verslavingszorg meer dan verdubbeld (130%).

Gecorrigeerd voor de vergrijzing is de toename nog steeds 89%. Bij jongere leeftijdcategorieën is deze stijging gemiddeld 37%. Driekwart van de stijging bij senioren vindt plaats in de laatste 5 jaar. Alleen al in 2007 was de stijging 15%, aanzienlijk hoger dan in de daaraan voorafgaande jaren. De cijfers zijn afkomstig van de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) en worden jaarlijks bewerkt door het Trimbos-instituut, uitvoerder van de campagne "Drank maakt meer kapot dan je lief is".
Provincie:
Tag(s):