vrijdag, 13. februari 2009 - 22:17

Digitaal dossier vervangt papieren strafdossier

Maastricht

Bij de rechtbank in Maastricht is vrijdag voor de eerste keer gebruik gemaakt van
een Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) tijdens een zitting. Er werden meteen 22 GPS-zaken behandeld in het arrondissementsparket van Maastricht, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht.

GPS is een digitaal systeem ter ondersteuning van de administratie en de
behandeling van strafrechtzaken in de eerste lijn door het Openbaar Ministerie. In eerste instantie richt de invoering van GPS zich op de verwerking van de zogeheten standaardzaken: strafzaken waarbij geen individuele intake heeft plaatsgevonden en waarbij het opsporingsonderzoek is afgerond. GPS gaat het huidige registratiesysteem COMPAS vervangen en heeft als doel de kwaliteit, de flexibiliteit en de snelheid in de strafrechtketen te bevorderen.

Na uitgebreide tests met GPS heeft het College van procureurs-generaal besloten over te gaan tot de landelijke invoering van het systeem. Deze invoering verloopt gefaseerd, zowel qua parketten als qua zaakstromen. Maastricht ligt in deze invoering voorop en behoort bij de kopgroep van Parketten die gebruik van het systeem.

Volledig nieuw is dat in GPS het papieren strafdossier wordt vervangen door een digitaal dossier. Bij elke zaak wordt een digitaal dossier aangemaakt waarin alle stukken in digitale vorm zijn opgenomen. Het dossier kan bestaan uit gescande documenten, door GPS aangemaakte documenten (bijv. een dagvaarding), tekstverwerkingsdocumenten (bijv. brieven in Word), foto's, filmfragmenten, geluidsfragmenten etc. In een continu proces wordt actuele informatie hieraan toegevoegd, inclusief alle relevante binnenkomende en uitgaande stukken. Op basis van autorisaties krijgen personen toegang tot dit dossier. Zo behoren logistieke wachttijden tot het verleden en beschikken alle betrokken OM-medewerkers over het actuele, complete dossier.

Een ander nieuw aspect van GPS is werkstroombesturing. Hiermee wordt bedoeld: het digitaal geleiden van zaken ‘langs’ medewerkers van de parketten, met bewaking van termijnen. Hiermee is het mogelijk de besturing en beheersing van bedrijfsprocessen te verbeteren en de voortgang van een zaak
continu te volgen.
Provincie:
Tag(s):