woensdag, 29. april 2009 - 8:05

Eerste Veteranendag in Winterswijk

Winterswijk

Op vrijdag 26 juni organiseren het Veteranencomité Winterswijk en de gemeente Winterswijk voor het eerst een Veteranendag voor veteranen die in Winterswijk wonen. In totaal hebben 147 veteranen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De Winterswijkse Veteranendag wordt gehouden op de vrijdag voorafgaand aan de Landelijke Veteranendag in Den Haag.

De Veteranendag wordt georganiseerd voor alle militaire veteranen. Hieronder worden verstaan Oud-Indiëgangers, maar ook veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, Libanon, Joegoslavië en Afghanistan. Volgens het Veteraneninstuut wonen op dit moment in Winterswijk 147 veteranen. Deze hebben allemaal een uitnodiging ontvangen op basis van de gegevens die de gemeente bij dit instituut heeft opgevraagd. Ook actief dienende militairen kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor de bijeenkomst. Omdat zij niet staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut was het niet mogelijk hen persoonlijk uit te nodigen.

De gemeente organiseert de Veteranendag op verzoek van het Veteranencomité Winterswijk. Het programma bestaat uit een ontvangst op het raadhuis, een officiële ceremonie bij het oorlogsmonument en een defilé. Het programma wordt afgesloten met een informele borrel.
Provincie:
Tag(s):