woensdag, 20. mei 2009 - 22:12

Geen onrechtmatigheden bij milieustraat Hoogeveen

Hoogeveen

Uit onderzoek dat het college van Hoogeveen heeft laten uitvoeren naar de milieustraat in de gemeente over de periode 2002 tot en met 2005, is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat huidige medewerkers van de gemeente Hoogeveen betrokken zijn bij het onrechtmatig afvoeren van oud ijzer van de milieustraat. Het onderzoek is al enige tijd afgerond, maar vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid zijn eerst de direct betrokkenen en daarna de rest van de gemeentelijke organisatie geïnformeerd.

De reden voor een onderzoek was het signaal dat er vanaf 2002 sprake zou zijn van een daling in de opbrengst van oud ijzer. Er is inderdaad een daling geconstateerd in de hoeveelheid oud ijzer en andere metalen die naar de milieustraat is gebracht, maar dat heeft niet te maken met onregelmatigheden. De daling is een aannemelijk gevolg van de invoering per 1 oktober 2001 van de pasjesregeling en komt overeen met de beleidsdoelstelling om het afvalaanbod te beperken. De toenmalige raadscommissie Omgeving heeft op 7 april 2003 met instemming kennis genomen van deze daling.

Onderzoekers hebben wel vraagtekens gezet bij de financiële opbrengst van oud ijzer. De jaarlijkse opbrengst in de jaren 2002 tot en met 2005 van ongeveer € 6.000 per jaar is niet terug te vinden in de financiële administratie van de gemeente. B&W zijn van oordeel dat een verder onderzoek hiernaar niet wenselijk is in verhouding tot de benodigde inspanningen, de te verwachten onrust en de te maken kosten.

De berichtgeving rondom Area en het interne onderzoek bij de gemeente Hoogeveen hebben binnen de gemeentelijke organisatie overigens geleid tot een extra impuls voor het gemeentelijke integriteitsbeleid. Er is door het management een risico-inventarisatie verricht en medewerkers hebben zelf ook handelingen bespreekbaar willen maken. Op sommige terreinen is behoefte gebleken aan concretere kaders in aanvulling op de in 2006 geactualiseerde gedragscode integriteit.
Provincie:
Tag(s):