vrijdag, 26. juni 2009 - 14:47

Geen verbod Hells Angels Harlingen

Harlingen

De Hoge Raad heeft op 26 juni 2009 beslist dat de Hells Angels Harlingen niet verboden worden. De Hoge Raad stelt dat het verbieden van een vereniging of stichting wegens strijd met de openbare orde, alleen in het uiterste geval kan geschieden.

Zo’n verbod vormt een ernstige inbreuk op de vrijheid van vereniging en vergadering, die een grondbeginsel van de democratische rechtsstaat is. Een verbod moet noodzakelijk zijn om gedragingen te voorkomen die een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen van wezenlijke beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten.

In het geval van de Harlinger Hells Angels leveren de feiten die het OM heeft aangevoerd voor een deel wel maatschappelijk ongewenst gedrag en mogelijk ook strafbare feiten op, maar niet zo’n ernstige inbreuk op de openbare orde dat die rechtspersonen moeten worden verboden.
Anders dan door het OM is bepleit, kunnen in dit geval gedragingen van Hells Angels elders in Nederland of in de wereld niet aan de Harlinger rechtspersonen worden toegerekend. Daarvoor bestaat in dit geval onvoldoende verband met andere nationale en internationale organisaties van Hells Angels.
Provincie:
Tag(s):