vrijdag, 6. maart 2009 - 13:08

Genen verantwoordelijk voor rookgedrag

Amsterdam

Hoewel het algemeen bekend is dat roken schadelijk is voor de gezondheid, rookt nog steeds bijna 30% van de Nederlandse bevolking. Eerdere studies hebben laten zien dat erfelijke factoren een rol spelen bij dit gedrag.

In een grote studie, die wordt gepubliceerd in het toonaangevende “American Journal of Human Genetics�, zijn een aantal interessante groepen genen geïdentificeerd die een rol spelen bij rookgedrag. Het initiatief voor dit onderzoek lag bij Jacqueline Vink en Dorret Boomsma van de afdeling Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit en is een samenwerking tussen verschillende nationale en internationale onderzoeksgroepen.

Het onderzoek maakt gebruik van een relatief nieuwe methode waarmee in het DNA van rokers en niet-rokers meer dan 500,000 genetische varianten gemeten werden. In deze GWA (genome wide assocation) studie werd nagegaan of sommige varianten vaker (of minder vaak) voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. De onderzoekers richtten zich op de genetische varianten die in genen lagen

Door op deze manier naar ‘netwerken’ van genen te kijken kan meer inzicht worden verkregen in de biologische mechanismen die een rol spelen bij verslaving. Bij complex gedrag zoals roken spelen veel verschillende (samenwerkende) genen een rol spelen. Deze studie is een eerste stap in de richting om de groepen genen in kaart te brengen.
Categorie:
Tag(s):