donderdag, 23. april 2009 - 19:17

Klokkenluider Ad Bos krijgt schade-vergoeding

Den Haag

Klokkenluider Ad Bos die de bouwfraude in 2001 aan het licht bracht, krijgt een schadevergoeding van de overheid. Dit schrijft minister ter Horst donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Ten aanzien van de kwestie rond de klokkenluider Bos kan ik u meedelen dat deze, ook naar tevredenheid van betrokkene definitief Is afgewikkeld. Ik heb daartoe namens de staat met de heer Bos vandaag een overeenkomst ondertekend’, schrijft ter Horst.

‘In die overeenkomst staat onder meer dat het maatschappelijk belang dat de heer Bos heeft gediend zeer groot Is en dat de heer Bos vooral door het publiek maken van de bouwfraude een onevenredig zware last heeft moeten aanvaarden’, vervolgt ter Horst.

‘Hoewel het In de rede had gelegen dat de bouwsector, waar de heer Bos destijds werkzaam was, deze kwestie zelf had opgelost, wordt nu bij wijze van hoge uitzondering door de overheid een financiële uitkering verstrekt. Deze uitkering stelt de heer Bos In de gelegenheid om zijn, de afgelopen jaren opgebouwde, schulden af te lossen en samen met zijn familie weer met vertrouwen vooruit te kijken’, aldus ter Horst.
Provincie:
Tag(s):