dinsdag, 22. september 2009 - 15:33

Lage Rijnafvoer door aanhoudend droog weer

Lobith

Door het aanhoudend droge weer in de afgelopen maanden is de Rijnafvoer gezakt tot 980 m3/s. Hierdoor zijn lage waterstanden op de Waal en de IJssel ontstaan.

De afgelopen zomer was droog. Dat heeft ertoe geleid dat de watervoorraad in het stroomgebied van de Rijn sterk is afgenomen. Dit geldt ook voor de hoeveelheid smeltwater. Het is normaal dat in deze periode van het jaar lage afvoeren optreden, de waarde die nu wordt bereikt is laag maar niet uitzonderlijk. Verwacht wordt dat de afvoer nog wel enige tijd op een laag niveau zal blijven.

Rijkswaterstaat houdt het peil op het IJsselmeer voorlopig aan de bovenkant van de toegestane marge. Ook in het westen wordt het water vastgehouden en zijn de schuiven van de Haringvlietsluizen nagenoeg helemaal dicht.

Voor de scheepvaart betekent de lage Rijnafvoer dat de diepgang relatief klein is, en dat daarom de belading minder zal kunnen zijn dan normaal. Voor de landbouw levert de lage Rijnafvoer weinig problemen op, omdat de gewassen weinig water meer nodig hebben.
Provincie:
Tag(s):