donderdag, 29. januari 2009 - 22:08

Mensen blijvend binden aan de stad

Almere

Het rijk wil dat Almere in 20 jaar versneld doorgroeit naar een stad van 350.000 inwoners. De schaalsprong van Almere biedt een kans om van Almere een vitale woon-werkstad te maken die mensen blijvend aan haar bindt.

Een aantrekkelijke stad met een onderscheidende en sterke identiteit. Een duurzame stad, waar wonen, werken en recreëren in evenwicht zijn met de alom aanwezige natuur.

Een sterke stad waar inwoners aan hun toekomst kunnen werken. En een sociale stad, die biedt wat mensen nodig hebben om zich naar hun talenten en ambities te ontplooien. Want mensen maken de stad.

De Sociale Agenda die vandaag is aangeboden aan minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt de mensen centraal. Niet alleen de toekomstige Almeerders die hier straks wonen, maar juist ook de huidige bewoners van de stad.

De agenda laat zien welke interventies nodig zijn om Almere bij een groei naar ruim 350.000 inwoners niet alleen vitaal te houden maar de stad hierin ook verder te ontwikkelen.

Kwaliteit en diversiteit
De Sociale Agenda toont het belang van het toevoegen van kwaliteit en diversiteit aan de stad tijdens de groei. Een verdubbeling van de stad betekent dat de huidige kwaliteit moet worden versterkt en nieuwe elementen moeten worden toegevoegd, zoals de ontwikkeling van een brede hogeschool, een differentiatie van de woonmilieus en investeringen in de culturele infrastructuur. Minister Plasterk: “Je ziet dat waar al cultuur is, er eerder cultuur bijkomt. Dat is het gevolg van het bestaande cultuurbeleid in Nederland. Het is de opgave om in Almere ook zo’n vliegwieleffect te creëren.�

De stad moet ook in de toekomst sociale stijging mogelijk maken en kansen bieden aan haar inwoners. Om dat voor elkaar te krijgen zal de groei van de stad gepaard moeten gaan met een ontwikkeling van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Met deze Sociale Agenda wil Almere de uitdaging aangaan om zich verder te ontwikkelen als vitale, aantrekkelijke stad voor haar inwoners. Wethouder Johanna Haanstra zegt hierover: “De bijdrage van Almere aan de regio kan alleen succesvol zijn als Almere zich verder ontpopt als vitale, aantrekkelijke stad.�

Schaalsprong Almere 2030
De Sociale Agenda is ontwikkeld in het kader van de ‘Schaalsprong Almere 2030’. In de Noordvleugelbrief (2006) verzoekt de regering Almere om - in intensief overleg met de regio - onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van de ‘Schaalsprong Almere 2030’.

Deze ‘Schaalsprong Almere 2030’ omvat 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Dit verzoek wordt opnieuw bevestigd in het contract Randstad Urgent (2007). In dit contract wordt vermeld dat de ‘Schaalsprong Almere 2030’ een dubbele uitdaging vormt. Enerzijds groeit Almere uit tot een integraal onderdeel van de Noordvleugel, anderzijds ontwikkelt Almere een eigen, herkenbare identiteit met volwaardige economische en maatschappelijke voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):