donderdag, 4. juni 2009 - 13:48

Omwonenden Brinkhorst ervaren geen overlast

Apeldoorn

De tijdelijke verhuur van de Brinkhorst aan Agens/Stichting Vluchtelingenwerk geeft geen overlast voor omwonenden. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Apeldoorn gehouden onder 56 huishoudens aan de Ritbroekstraat en omgeving.

Sinds 1 januari 2009 maakt Agens/Stichting Vluchtelingenwerk tijdelijk gebruik van het pand aan de Ritbroekstraat 2 om taallessen en inburgeringscursussen te verzorgen. Om onnodige leegstand van gemeentelijke panden te voorkomen, heeft de gemeente Apeldoorn het voormalige wijkcentrum De Brinkhorst voor twee jaar aan een tijdelijke gebruiker verhuurd. Daarna maakt het pand plaats voor nieuwe woningen.

In september 2008 is de Brinkhorst mede vanwege de parkeer- en geluidsoverlast gesloten. Daarom heeft de gemeente in het huurcontract stringente afspraken opgenomen om eventuele overlast te voorkomen. Een evaluatie onder bewoners maakte onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn tijdens een bewonersavond. “De uitkomst van de enquête is zeer bemoedigend. Ik ben blij met de betrokkenheid en de respons van buurtbewoners�, aldus wethouder Hans Wegman.

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt voor het perceel aan de Ritbroekstraat 2 nieuwe plannen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente streeft ernaar om in de 2e helft van dit jaar te starten met het in procedure brengen van het (gewijzigde) bestemmingsplan. Alles is erop gericht om in 2010 te kunnen starten met het sloop- en ontwikkelingsproces.

De gemeente heeft als eigenaar van dit pand gekozen voor tijdelijke verhuur om onnodige leegstand en vandalisme te voorkomen en op deze manier ook kosten te dekken. De gemeente heeft een huurcontract gesloten met Agens/Stichting Vluchtelingenwerk, mede vanuit haar rol om nieuwe Apeldoorners een inburgeringcursus aan te bieden.
Provincie:
Tag(s):