dinsdag, 3. februari 2009 - 20:47

Openbaar vervoer in trek bij Gelderse Burgers

Gelderland

Als u voor één jaar het provinciaal budget mocht besteden, waar geeft u dit dan aan uit? Dinsdag zijn de resultaten bekend geworden van de eerste peiling van het eerste GeldersPanel.De provincie Gelderland vroeg ruim 1600 inwoners via internet wat ze wisten en vonden van de provincie.

Het panel kwam in december 2008 voor het eerst virtueel in actie. De ruim 1600 leden van het panel besteden het provinciale budget het liefst aan openbaar vervoer (61% van de panelleden vond dit een belangrijk onderwerp). Ook onderwijs (49%) en natuurbescherming (51%) scoorden hoog op de wensenlijst van de panelleden.

De provincie wil aan dit digitale panel meerdere keren per jaar vragen en thema’s voorleggen. Maar liefst 60 procent van de ondervraagden vindt Gelderland de mooiste provincie van Nederland. Limburg neemt de tweede plek in. Een andere positieve uitkomst is dat de naamsbekendheid van Clemens Cornielje, Gelders Commissaris van de Koningin, ten opzichte van 2006 is gestegen van 7 naar 29 procent. Ook met de interesse in de provinciale politiek gaat het de goede kant op.

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. De ondervraagden herkennen in het bijzonder landbouw, openbaar vervoer en het uitvoeren van luchtmetingen als provinciale taak. Een punt van verbetering is om deze onderwerpen meer voor het voetlicht te brengen, want veel provinciale taken zijn nog steeds onbekend

Gedeputeerde Annelies van der Kolk ziet het vertrouwen tussen overheid en inwoners als basis voor onze democratie. “Om elkaar te vertrouwen moet je elkaar kennen en bereid zijn goed naar elkaar te luisteren. Het GeldersPanel is één van de manieren waarop we het contact met de inwoners zoeken. Dat doen we door het organiseren van bijvoorbeeld het Gelderse debat, tijdens informatieavonden, door werkbezoeken, de telefonisch spreekuren en het Open Huis. Nu hebben we er een modern middel bij. Een prima aanvulling. De resultaten van deze peiling gebruiken we door onze communicatie met de burger te verbeteren.�

In maart is er een nieuwe peiling met openbaar vervoer als hoofdthema. Iedere inwoner van Gelderland (vanaf 18 jaar) kan zich opgeven voor het GeldersePanel via de website. www.gelderland.nl
Provincie:
Tag(s):