vrijdag, 6. maart 2009 - 23:32

Opnieuw serie chloortransporten naar AkzoNobel Botlek

Rotterdam

In de periode maart - april 2009 vervoert AkzoNobel circa 4000 ton chloor per trein naar haar vestiging in Botlek - Rotterdam. Er zullen ongeveer elf transporten plaatsvinden. Het transport vindt plaats omdat de chloorfabriek van AkzoNobel in de Botlek vanwege onderhoud tijdelijk buiten gebruik is.

Chloortransporten zijn toegestaan en vallen binnen bestaande wetten en regels. Uit veiligheidsoverwegingen is er een strikt veiligheidsregime. Dat houdt onder meer in dat chloor alleen in speciaal daarvoor samengestelde goederentreinen wordt vervoerd. Het transport vindt plaats in de avond en nacht met een maximum snelheid van 60 km per uur. Er is een continu meld- en volgsysteem en het vervoer vindt ononderbroken plaats naar de afnemer (AkzoNobel). De incidentele transporten naar de locatie van Akzo in de Botlek zijn toegestaan op grond van het convenant dat de overheid met Akzo heeft afgesloten.
Provincie:
Tag(s):