dinsdag, 30. juni 2009 - 20:40

Overheden investeren in sociale duurzaamheid

Stadskanaal

Meedoen in de samenleving, dat is de basisgedachte van het zogenaamde gebiedsprogramma dat de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde met de provincie Groningen hebben opgesteld voor 2009 en 2010.

Met dit programma investeren de overheden gezamenlijk in onder meer hulpverlening aan jongeren en hulpverlening in buurten en wijken. Met als doel de inwoners van de regio als volwaardige burgers te laten meedoen in de Groningse samenleving.

Vanuit het gebiedsprogramma wordt er in de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde onder meer gewerkt aan hulpverlening aan jongeren, zoals begeleid wonen en een preventieve aanpak van alcoholmisbruik, de doorontwikkeling van hulpverleningsfuncties zoals de Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheid, WMO-loketten en steunstees en daarnaast bijvoorbeeld het ondersteunen van bewonersinitiatieven.
Provincie:
Tag(s):