zaterdag, 4. april 2009 - 10:54

Plegers huiselijk geweld krijgen tijdelijk huisverbod (DIT IS EEN OUD BERICHT ZIE 01-04 EN LET OP MET PLAKKEN E.D. DAT J

In Drenthe is het mogelijk om vanaf 1 april plegers van huiselijk geweld voor een periode van 10 dagen de toegang tot hun woning te ontzeggen. Dit is geregeld in de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH).

Als politie zijn we blij met deze wet, want waar voorheen veel vrouwen en tegenwoordig ook mannen eventueel met hun kinderen naar een “blijf van mijn lijf huis� moesten vluchten, halen we nu de pleger uit het gezin en komt er ook meteen hulpverlening tot stand.

De tien dagen zijn dan ook bedoeld om even afstand te nemen en samen met de hulpverlening te bezinnen en te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw geweld wordt gebruikt. Grote winst van deze wet is dat er nu ook meteen oog is voor de kinderen en dat ook zij in een vroeg stadium worden betrokken bij het hulpverleningstraject.

Bevoegdheid tot ingrijpen
Alle burgemeesters in Drenthe hebben de politie de bevoegdheid gegeven namens hen in te grijpen in crisissituaties bij huiselijk geweld.

Bij een melding gaat de politie ter plaatse en roept de deskundigheid in van een hulpofficier van justitie (politie). De hulpofficier beoordeelt of de pleger van huiselijk geweld, wat zowel een man, een vrouw, of een meerderjarig kind kan zijn, uit huis moet.

Daarbij wordt gebruiktgemaakt van een risicotaxatie-instument waarin vragen worden gesteld over de pleger zelf, over het verloop van het (gewelds)incident en over de (gezins)achtergronden.

Daarin wordt meegenomen of er al vaker sprake was van huiselijk geweld, of er sprake is van alcohol of drugsgebruik en of er bijvoorbeeld een wapen is gebruikt.

Wij vertellen u dit om aan te geven dat we niet zomaar iedereen van huis halen. Het risicotaxatie-instrument geeft de kans op herhaling weer en zorgt ervoor dat we heel zorgvuldig tot een afweging komen om de pleger de woning uit te zetten.

Want het is natuurlijk nogal wat als je je sleutels moet inleveren en je eigen woning niet meer in kan. Overigens pleeg je een stafbaar feit en kun je worden aangehouden als je de woning dan toch betreedt.

Doorbreken van de spiraal van geweld
Binnen de politie is een stuurgroep huiselijk geweld actief en buiten de politie de regionale regiegroep huiselijk geweld onder leiding van burgemeester Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze namens alle Drentse burgemeesters.

In beide groepen wordt de uitvoering van de WTH nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd. Uit ervaring kunnen wij u melden dat veel plegers en hun gezinnen uiteindelijk blij zijn dat de spiraal van geweld, waar zij vaak al jaren in zitten, wordt doorbroken.

Naast de WTH pleiten we daarnaast ook voor de aanpak van recidive (herhaling) gezinnen. Bij de politie weten we op welke adressen wij vaak, soms al wel 10 keer, aan de deur zijn geweest.

Die gezinnen in beeld brengen en met de gemeente en andere ketenpartners daarvoor een aanpak ontwikkelen is de volgende stap waar we hier nog eens nadrukkelijk voor willen pleiten.

Maak melding
Ook u als buurvrouw- of man kan hierin een rol vervullen. Als u denkt dat er bij u in de buurt sprake is van huiselijk geweld, meldt het dan.

Dat kan op het nummer 0900-3711711 van het advies en steunpunt huiselijk geweld in onze regio. Ook kunt u informatie vinden op www.huiselijkgeweld.nl en natuurlijk kunt u de politie bereiken via 0900-8844.

Wilt u meer informatie over dit bericht of wilt u in contact komen met de dienstdoende voorlichter van Politie Drenthe, dan kunt u bellen met tel. 0592 - 45 1280. De voorlichter is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag tot 13.00 uur.
Provincie:
Tag(s):