vrijdag, 24. april 2009 - 20:36

Restauratie Deprez-gebouw van start

Tilburg

Het Deprez-gebouw, de voormalige ijzersmederij en stoomketelfabriek op het Nedtraincomplex, wordt gerestaureerd. De kosten zijn geraamd op € 3,45 miljoen. Voor de komende vijf jaar gaat het Deprez gebouw o.a. dienst doen als informatiecentrum voor het project Spoorzone. Daarnaast bekijkt de gemeente de mogelijkheid om andere functies en partijen onder te brengen in het pand. Dit heeft het college afgelopen dinsdag besloten.

Binnenkort wordt er over de restauratie en bestemming een informatie-avond voor de buurtbewoners georganiseerd. "In de Spoorzone staan de komende jaren flink wat veranderingen op stapel.

Met een informatiecentrum kunnen wij de buurtbewoners sneller, gemakkelijker en ook permanent op de hoogte houden van alles wat er in het gebied speelt of gaat gebeuren. De restauratie van het gebouw is de eerste concrete bouwactiviteit in het kern van het gebied Spoorzone. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een nieuw cultuurkwartier in de hallen van de NS aan het NS-plein, wordt er door bureau Cultuurmakelaar al regelmatig culturele activiteiten in het gebied georganiseerd.

De gemeenteraad zal op 15 juni een besluit nemen over het benodigde krediet voor deze restauratie. De verbouwing zal dan half juli starten.
Provincie:
Tag(s):