dinsdag, 10. maart 2009 - 14:03

Romeins grafveld ontdekt in Greenport gebied

Maasbree

In het glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree blijken diverse archeologische vindplaatsen aanwezig te zijn. Een gespecialiseerd bedrijf is momenteel bezig om deze vondsten zorgvuldig uit te graven. Een van de archeologische vondsten blijkt een Romeins grafveld te zijn, zo werd vandaag bekend gemaakt.

Op zaterdag 14 maart organiseren Wayland Nova en de gemeente Maasbree een open dag om op het terrein de opgravingen te bekijken. Tijdens de open dag zullen archeologen aanwezig zijn om een toelichting te geven over de diverse vondsten.

In één van de vindplaatsen, in het deelgebied Op ’t Zonneveld, zijn 3 zeer interessante vindplaatsen gevonden. Allereerst een grafveld uit de Romeinse tijd. Dit is een behoorlijk groot grafveld, waarvan tot nu toe 40 graven zijn onderzocht. In de graven bevindt zich onder andere aardewerk en verbrand bot. Uniek is dat tussen de graven ook een nederzetting uit de bronstijd zichtbaar wordt. Verder zijn er 2 nederzettingen uit de IJzertijd aangetroffen (de periode van 400 voor Christus tot het jaar 0). Het betreft minimaal 2 boerderijen en enkele kleine graanschuren.

Enkele vondsten worden vanaf 16 maart ook tentoongesteld in de ViewtureRoom. Dit informatiecentrum voor de regio Venlo is gehuisvest in het Greenporthuis in Venlo.
Provincie:
Tag(s):