vrijdag, 15. mei 2009 - 19:05

RSDB schrapt 450 banen

Utrecht

De directie van de Roto Smeets Group heeft vanmiddag bekend gemaakt 450 banen te schrappen. De vestiging in Utrecht waar 250 mensen werken gaat dicht en in Etten stopt een pers, waardoor 120 mensen hun baan verliezen. In de overige vestigingen en de holding worden 80 banen geschrapt.

Daarnaast is aan de mensen die mogen blijven gevraagd een loonoffer te doen van 3%. Dit wordt gecompenseerd in 2010, 2011 en 2012. Als dit geweigerd wordt, verliezen nog eens 60 tot 70 mensen hun baan.

FNV KIEM bestuurder Edwin Bouwers zegt in een eerste reactie geschokt te zijn. "Dit is een Europees probleem en wordt veroorzaakt door overcapaciteit qua techniek in Europa. De verwachting is dat 20% van de mensen in Europa die werkzaam zijn in de diepdruk hun baan gaan verliezen. FNV KIEM streeft er dan ook naar een oplossing te vinden in Europees verband", aldus Bouwers.

Er ligt al een sociaal plan voor RSDB en daarnaast is FNV KIEM bezig om een loopbaancentrum voor haar eigen leden op te richten.
Provincie:
Tag(s):