woensdag, 28. juli 2010 - 14:28

12.000 biggen op veetransport naar de maan

Amsterdam

Uit de nieuwste exportcijfers over de eerste helft van 2010 [i] blijkt dat het aantal grensoverschrijdende veetransporten met Nederlandse biggen schrikbarend toeneemt. Dit meldt Wakker Dier.

Wakker Dier heeft berekend dat de exportbiggen een gezamenlijke afstand afleggen van 4.5 miljard kilometer per jaar, in kilometers vergelijkbaar met meer dan 12 duizend biggen naar de maan!

Veel dierenleed is het gevolg. Het gaat om een toename van het aantal biggen van 2,9 in 2000 naar 6,5 miljoen biggen dit jaar. Deze toename zit onder meer in langeafstandstransporten naar nieuwe exportlanden als Roemenië, Hongarije en Polen.

In strijd met overheidsbeleid en afspraken na de varkenspest, is Nederland dé kraamkamer van Europa. Deze grensoverschrijdende veetransporten veroorzaken veel dierenleed. Wakker Dier zal er bij een nieuwe minister van Landbouw op aandringen om snel de lange veetransporten aan banden te leggen.

Nederland is naast ‘slager van Europa’ nu ook ‘kraamkamer van Europa’ geworden. De Nederlandse varkenssector produceert 6.5 miljoen biggen om in andere landen vet te mesten. Dit leidt tot veel dierenleed vanwege de stressvolle transporten.

Daarnaast leidt het tot extra risico’s voor insleep van dierziektes. Het grootste risico op een nieuwe uitbraak van varkenspest ligt in de vele Nederlandse veewagens die kriskras door Europa rijden, zo blijkt uit onderzoek . En bij een nieuwe dierziekteuitbraak leidt dit weer tot massaal dierenleed: dieren worden ziek en vanwege het vervoersverbod puilen de stallen snel uit waarna de politiek haar toevlucht neemt tot de cynisch genoemde ‘welzijnsruimingen’.

De toenemende transporten zijn in strijd met overheidsbeleid. Al jaren pleit het kabinet voor een maximale reistijd bij veetransporten van 8 uur. De commissie Wijffels stelde hier in 2001 al over: ‘Jonge dieren worden daarvandaan gehaald waar ze het goedkoopste zijn en slachtrijpe dieren daarheen gebracht waar de slachterij het meest betaald.

Een onverantwoord gesleep met dieren is het gevolg. Onverantwoord, zowel in termen van dierenwelzijn als qua risico voor insleep van besmettingen over grote afstand . De langere veetransporten naar de nieuwe EU-landen als Roemenië, Hongarije en Polen nemen echter fors toe. Een kwart van de grensoverschrijdende biggentransporten hebben ondertussen een afstand van meer dan 1.500 kilometer.

http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=udjIsHsuOpbPREcBNHL&context=gfMsHsuOpbPRED
http://library.wur.nl/wda/dissertations/dis3756.pdf
http://www.novatv.nl/data/media/db_download/132_13a808.pdf
Provincie:
Tag(s):