donderdag, 15. april 2010 - 21:26 Update: 03-10-2018 21:37

Eén miljoen euro subsidie voor insectenvoedsel

Wageningen

De universiteit van Wageningen krijgt 1 miljoen euro onderzoeksgeld van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een onderzoek naar het gebruik van insecten in de voedselketen.

De voedingswaarde van insecten is gelijk aan die van gewoon vlees. Insecten zijn een duurzame eiwitbron omdat ze koudbloedig zijn en dus geen lichaamstemperatuur hoeven te onderhouden. Dankzij deze efficiëntie is de milieubelasting van insecten gering. Op de wereld zijn circa 1.400 verschillende soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. In maar liefst 98 landen staan insecten gewoon op het menu.

80% van de wereldbevolking eet regelmatig een portie insecten. Met name in de tropen worden insecten al op grote schaal gegeten, bijvoorbeeld rupsen, sprinkhanen, keverlarven (bijvoorbeeld meelwormen), maar ook bijen en wespen, termieten, mieren en vliegjes. Alleen in Europa en Noord-Amerika kent men deze eetgewoonte niet, want westerse consumenten zijn nog niet gewend aan het eten van insecten.

Het onderzoek richt zich niet op productontwikkeling, maar de kennis uit het onderzoek moet toegankelijk worden voor het bedrijfsleven, die daarmee aan de slag kan. Wageningen UR werkt in het project nauw samen met de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik). Dit is een brancheorganisatie die de belangen van insectenkwekers behartigt.

De samenwerking met Venik legt het fundament voor een nieuwe sector die zich innovatief en maatschappelijk verantwoord kan ontwikkelen. Het onderzoek zal vier jaar in beslag nemen.