woensdag, 8. december 2010 - 11:07 Update: 19-09-2018 14:02

Platform Ambachtseconomie: “Onderwijs moet alle talenten van kinderen waarderen”

In het basisonderwijs moet naast aandacht voor cognitieve vaardigheden ook tijd en energie worden gestoken in de ontwikkeling van praktische talenten van kinderen. Dat zegt het Platform Ambachtseconomie in een reactie op de voorgestelde onderwijsplannen van minister Marja van Bijsterveldt.

Met een verplichte eindtoets wil de minister leerlingen in het basisonderwijs beter voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Volgens het Platform Ambachtseconomie, dat de instroom van jongeren in ambachtelijke beroepen wil bevorderen, moeten kinderen in het primair onderwijs worden uitgedaagd verschillende talenten te ontwikkelen, zoals technische-, digitale-, ambachtelijke- en audiovisuele vaardigheden. Door kinderen te stimuleren hoofd, hart en handen te gebruiken, worden cognitieve en praktische talenten veel gelijkwaardiger gewaardeerd. In de ambachtseconomie dreigt door vergrijzing en gebrek aan instroom op korte termijn een groot gebrek aan vakmensen te ontstaan.

Elrie Bakker, lid van het Platform Ambachtseconomie en voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten: “Het is prima dat de minister extra geld gaat vrijmaken om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Daar profiteren alle kinderen van. Maar daarnaast moet er in het basisonderwijs gelijkwaardige aandacht komen voor andere talenten van kinderen. We moeten op school kinderen stimuleren zich cognitief én praktisch te ontwikkelen. Door praktische vaardigheden gestructureerd in de lesstof op te nemen en deze ook te toetsen in de nieuwe eindtoets ontstaat er automatisch meer waardering. En daar schort het aan. Als kinderen nu een mindere Cito-score behalen wordt al snel het advies gegeven ‘dan maar iets met je handen te gaan doen’. Aperte onzin, excelleren kan ook in een ambacht. Juist kinderen met talent en intelligentie in hun handen en hun hoofd kunnen het ver schoppen in de ambachtseconomie. En vakmensen hebben we hard nodig.”

Volgens het Hoofdbedrijfschap Ambachten kiezen op dit moment onvoldoende jonge mensen voor een carrière in het ambacht. De vergrijzing en ontgroening dreigt daardoor de ambachtseconomie hard te treffen, omdat ervaren vakmensen door pensionering in grote aantallen het ambacht verlaten. Daarmee dreigt veel kennis en ervaring verloren te gaan.

Elrie Bakker: “Er ligt een prachtig perspectief voor jonge mensen in de ambachtseconomie. We moeten kinderen stimuleren de juiste opleidingen te volgen en daarna in deze sector te gaan werken. Enthousiasme daarvoor kweek je door brede talentontwikkeling in het basisonderwijs. Juist daarom is het zo belangrijk dat de minister praktische en ambachtelijke talenten en vaardigheden waardeert door deze te integreren in haar hervormingen van het basisonderwijs.”

Over het Platform Ambachtseconomie

Het Platform Ambachtseconomie wil het belang van de ambachtseconomie voor de samenleving onderstrepen en het imago ervan bij de tijd brengen. Het Platform bestaat uit 25 leden met een eigen positie, autoriteit in of passie voor de wereld van de ambachten: Elrie Bakker, Pieter Jan Biesheuvel, Joop Daalmeijer, Cisca Dresselhuys, Ton Elias, Wilma Gillis-Burleson, Jos de Goey, Linde Gonggrijp, Foppe de Haan, Loek Hermans, Peter van Hoesel, Ariane Inden, Jaap Jongejan, Hans Kamps, Arjo Klamer, Omar Munie, Hans Nelson, Henk Oosterling, René Paas, Esther Raats-Coster, Harry Starren, Walther Tibosch, André Timmermans, Nicole Uniquole en Mei Li Vos.