dinsdag, 1. februari 2011 - 13:32 Update: 08-07-2014 1:00

Aantal fusiemeldingen licht gestegen in 2010

Den Haag

Het aantal fusies en overnames dat bij de SER is aangemeld, is in 2010 enigszins gestegen ten opzichte van 2009, namelijk van 335 naar 348.

Het jaar 2009 was een dieptepunt, nooit eerder waren er zo weinig fusies aangemeld. Het lage aantal werd toen verklaard uit de economische recessie. De lichte stijging van het aantal fusies in 2010 houdt mogelijk verband met het economisch herstel. Evenals vorig jaar leverde het vierde kwartaal het grootste aantal fusiemeldingen (116) op.

Volgens de SER-Fusiegedragsregels moeten ondernemingen in de marktsector fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de SER en de betrokken vakbonden. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog invloed kunnen uitoefenen. De Fusiegedragsregels bestaan sinds 1970. De SER bevordert de naleving ervan en registreert de meldingen. Geschillen over de naleving worden beslecht door de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. In 2010 werden vier geschillen aanhangig gemaakt.

Fusiepartijen melden het merendeel van de zaken spontaan aan. Slechts in 6 procent gebeurde dit nadat het SER-secretariaat een verzoek om informatie aan partijen had gezonden naar aanleiding van berichten in de pers of op websites over een ophanden zijnde fusie of overname.

Uit onderstaande grafische weergave blijkt de correlatie tussen het aantal fusiemeldingen bij de SER en de economische situatie in Nederland. Hierbij is het aantal fusiemeldingen in de afgelopen 40 jaar afgezet tegen de ontwikkeling van het bruto binnenlands product in diezelfde periode. Daarbij blijkt tevens een licht na-ijleffect, in die zin dat het aantal fusiemeldingen met enige vertraging volgt op de economische ontwikkeling. Dit laatste komt mogelijk doordat het enige tijd duurt voordat fusie- of overnamebesprekingen leiden tot een resultaat dat gemeld kan worden.
Categorie:
Tag(s):