donderdag, 15. december 2011 - 11:41 Update: 08-07-2014 0:55

Aantal werkzoekenden neemt toe. WW-uitkeringen met 5 duizend toegenomen

Den Haag

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2011 uit op 455 duizend personen. Net als vorige maand komt dat overeen met 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in november een stijging vertoonden.

Werkloosheid niet verder gestegen
De werkloosheid is in november niet verder gestegen. In de vier voorafgaande maanden nam de werkloosheid nog toe. Zowel het aantal werkloze mannen als het aantal werkloze vrouwen is in november vrijwel gelijk gebleven. De werkloosheid blijft hiermee op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010.

Vooral meer werkzoekende mannen
Bij UWV WERKbedrijf stonden in november 463 duizend werkzoekenden ingeschreven, 8 duizend meer dan in oktober. De stijging in november deed zich met name voor bij beroepsgroepen waarin veel mannen werkzaam zijn, zoals de technische - en transportberoepen. Bij mannen steeg het aantal werkzoekenden dan ook sterker dan bij vrouwen. Net als vorige maand nam het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar relatief het meest toe.

Minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in november toe met 5 duizend tot 258 duizend. In november werden 34 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 7 procent meer dan in oktober. Het aantal beëindigde uitkeringen nam met 6,5 procent af tot 29 duizend. Er werden vooral minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting (-12,2%).
Categorie:
Tag(s):