woensdag, 31. augustus 2011 - 15:26

Defensie sluit aantal kazernes

Den Haag

Een aantal kazernes en gebouwen in Den Haag zullen worden gesloten. Dit heeft het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt.

Het gaat onder meer om de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert (Van Hornekazerne), de thuishaven van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag (Beatrixkazerne) en de Nassau Dietzkazerne (Budel).

Minister van Defensie Hans Hillen heeft dit woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het personeel van de betrokken complexen is woensdag al eerder op de hoogte gesteld.

Bij de samenstelling van het plan is nadrukkelijk gekeken naar de spreiding van de krijgsmacht over het land. Dat gebeurt uit sociaal-economisch oogpunt en om het draagvlak voor Defensie te verstevigen.

Naast de genoemde locaties sluiten in de Haagse regio ook de Prinses Julianakazerne, het Instituut Defensie Leergangen (IDL), de Alexanderkazerne en enkele kleinere panden. Ook elders sluiten minder grote terreinen de deuren, zoals Kamp Nieuw Milligen, Eygelshoven en het overgebleven complex op de voormalige vliegbasis Twenthe.

Nog onzeker
Voor een aantal kazernes en terreinen is er nog geen zekerheid te geven, omdat er nog overleg met de betrokken bestuurders plaats heeft. Het betreft het Marine Etablissement Amsterdam, vliegbasis Eindhoven, de vestiging van het Defensie Centrum Human Recources in Enschede en de marinierskazerne in Doorn (Van Braam Houckgeestkazerne).

Defensie is in gesprek met de provincie Zeeland om onderdelen van het Korps Mariniers daar onder te brengen in een nieuwe kazerne.

Sluiting betekent voor de medewerkers niet dat hun eenheid per definitie ophoudt met bestaan. Zo verhuist de KMS naar Ermelo en het IDL naar de KMA in Breda.

Eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar komt er een integraal plan voor de belegging van de Defensiecomplexen. Ook voor de medewerkers die werkzaam zijn op locaties die open blijven, is het niet zeker dat zij daar gevestigd blijven.

De bezuinigingen nopen Defensie opnieuw kritisch te kijken naar al haar infra en vastgoed. De gebouwen en terreinen moeten nog efficiënter worden gebruikt. Een kleinere organisatie heeft minder ruimte nodig. Er wordt gekeken, daar waar mogelijk door verdergaande concentratie van eenheden, gebouwen en terreinen voor afstoting beschikbaar te maken.
Provincie:
Tag(s):