woensdag, 9. maart 2011 - 22:40

Dierenbescherming in Drenthe gaat fuseren

Regio

De bestaande drie afdelingen van de Dierenbescherming in Drenthe, te weten: Zuidoost Drenthe, Zuidwest Drenthe en Assen e.o. gaan fuseren.

Om het dierenwelzijn verder te verbeteren, wil de Dierenbescherming landelijk professionaliseren en regionaliseren. Op die manier wordt de organisatie steviger, kunnen alle taken in elke afdeling goed worden uitgevoerd en komt er ruimte om professionele krachten aan te trekken. Dat is de achterliggende gedachte achter het samengaan van de regionale afdelingen van de Dierenbescherming Zuidoost Drenthe, Zuidwest Drenthe en Assen e.o. Op de Algemene Ledenvergadering, die op 6 april in Pesse plaats zal vinden, wordt aan de leden van de drie afdelingen om instemming met de fusie gevraagd.

De Dierenbescherming stelt zichzelf vier kerntaken ten doel: dierenopvang en noodhulp, toezicht op het dierenwelzijn, maatschappelijke beïnvloeding en politieke beïnvloeding. Het lukt op dit moment niet alle afdelingen om alle kerntaken volledig in te vullen. Door de krachten — en dus de afdelingen — te bundelen tot uiteindelijk twintig grote afdelingen in Nederland wordt het mogelijk om overal alle kerntaken professioneel uit te voeren. Centraal daarin staat ook dat afdelingen van elkaar leren en elkaar helpen als dat nodig is. Met één doel: het dierenwelzijn te verbeteren.

De Dierenbescherming blijft voor haar werk afhankelijk van de vele vrijwilligers in Drenthe die zich met hart en ziel voor de dieren inzetten. Dat verandert niet. We willen door regionale krachtenbundeling sterker (dus beter) regionaal opereren en functioneren. Het streven is om op den duur een kantoor te krijgen voor de Dierenbescherming Drenthe dat als visitekaartje kan dienen en dat geografisch gezien midden in de provincie ligt: bij het dierenasiel ‘t Zwarvershoes in Beilen. In de nieuw te vormen afdeling Drenthe zal ‘t Zwarvershoes straks functioneren in samenwerking met de afdeling.

Voorlopig zal vanuit praktisch oogpunt na de fusie de locatie van de Dierenbescherming Assen e.o. als kantoor van de Dierenbescherming Drenthe dienen. Zo snel mogelijk na de fusie zal een afdelingsmanager worden aangesteld die de activiteiten van de nieuwe afdeling Drenthe zal aansturen.
Provincie:
Tag(s):