dinsdag, 15. maart 2011 - 15:59

Gemeente Aa en Hunze stopt financiële bijdrage aan ’t Borgje

Schipborg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten vanaf augustus 2011 de subsidiebijdrage aan peuterspeelzaal ’t Borgje in Schipborg te stoppen. Het gemeentebeleid geeft aan dat acht kinderen uit de gemeente de ondergrens is, terwijl er nu nog maar drie kinderen uit Aa en Hunze naartoe gaan.

Wethouder Harry Dijkstra: “Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar wij zien echt geen andere mogelijkheid dan de subsidie te stoppen. Ook met buurgemeente Tynaarlo hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Maar we konden echt niet tot een andere oplossing komen.”

In de gemeentelijke verordening is het minimum aantal van acht kinderen voor een peuterspeelzaal opgenomen. Bij een lager aantal kinderen gaat de pedagogische meerwaarde verloren en zijn de kosten voor de gemeente in verhouding te hoog. Op dit moment bezoeken nog drie kinderen uit de gemeente Aa en Hunze, negen uit Tynaarlo en twee elders. De verwachting is dat het aantal kinderen uit Aa en Hunze op de peuterspeelzaal de komende tijd nog verder zal dalen.

Op verzoek van ouders en personeel van de peuterspeelzaal en dorpsbelangen heeft wethouder Dijkstra zich nogmaals gericht op het financiële aspect van de peuterspeelzaal. De berekening van de gemeente en stichting Welzijn Aa en Hunze blijkt te kloppen. Het is hierdoor onvermijdelijk dat de Stichting Welzijn Aa en Hunze de peuterspeelzaal zal moeten sluiten.
Provincie:
Tag(s):