vrijdag, 14. oktober 2011 - 12:51

Illegale krabbenkorven in beslag genomen

Het stroperijteam IJsselmeer heeft tijdens een reguliere controle 9 illegale krabbenkorven aangetroffen. Het is op het IJsselmeer verboden om met dergelijke korven te vissen. Deze korven zijn ook verboden omdat ze zijn gemaakt van ijzer.

Bij ijzer netmateriaal is namelijk de kans dat eventueel meegevangen ondermaatse vis tijdens het ontsnappen zichzelf verwond, groter dan bij netmateriaal van onder meer nylon. De korven zijn in beslag genomen, en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

De beroepsvissers mogen in de periode 1 september tot 30 november vissen op wolhandkrab. Er mag dan alleen gebruik worden gemaakt van speciaal daarvoor aangepaste fuiken. Het onderzoek naar de eigenaar van deze korven loopt nog, maar heeft tot nog toe geen resultaat opgeleverd.

Het stroperijteam is een samenwerkingsverband tussen de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de provincie Flevoland. Tegenwoordig werkt het team ook steeds meer samen met de Regionale Milieuteams van de regiopolitie zoals in Noord Holland Noord.
Provincie:
Tag(s):