dinsdag, 15. maart 2011 - 16:12

Leidschendam-Voorburg kritisch over snelheidverhoging Utrechtsebaan

Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg vinden definitief instellen van een dynamische maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de A12 (Utrechtsebaan) problematisch, gezien de overlast die omwonenden nog altijd van de A12 ondervinden.

Als experiment geldt voor het verkeer op de Utrechtsebaan richting Prins Clausplein in de spitsperiodes en ’s nachts een maximumsnelheid van 100 km/uur. Dit experiment loopt nog tot december 2011. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs laten weten dat de 80 km-zones in Nederland ter discussie staan.

Burgemeester en wethouders hebben de minister hun bezorgdheid kenbaar gemaakt en aangedrongen op nakomen van eerder gemaakte afspraken. Luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid niet verslechteren ten opzichte van het oude 80 km-regime, ook niet als er in de toekomst meer verkeer rijdt. Voor de nachtelijke uren pleiten zij voor een lagere maximumsnelheid dan 100 km/uur. Voor Leidschendam-Voorburg staat de maximumsnelheid van 80 km/uur in de richting van Den Haag niet ter discussie. Deze moet in stand blijven, omdat zij geen deel uitmaakt van het experiment van het ministerie.
Provincie:
Tag(s):