donderdag, 31. maart 2011 - 10:50

Minister mocht bekostiging As Siddieq basisschool niet opschorten

Den Haag

De minister van Onderwijs mocht de bekostiging van de As Siddieq basisschool in Amsterdam niet opschorten. Dat bepaalde gisteren een rechter van de Raad van State.

De minister schortte in oktober 2009 een deel van de bekostiging op, omdat de school onvoldoende aandacht zou besteden aan de onderwijsdoelstellingen actief burgerschap en sociale integratie. De Stichting Islamitische Scholen Amsterdam, die de As Siddieq school bestuurt, was tegen dat besluit in beroep gekomen bij de Raad van State.

Naar het oordeel van de Raad van de State kan 'niet staande worden gehouden dat de school op geen enkele wijze gestalte heeft gegeven aan onderwijs dat mede is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie'. Hierbij is van belang dat de minister zijn besluit had gebaseerd op een wettelijke bepaling die aan scholen een grote vrijheid laat bij het vormgeven aan de doelstellingen rondom burgerschap en integratie. Op grond daarvan zou de minister alleen een sanctie mogen treffen als een school op geen enkele wijze uitvoering geeft aan deze doelstellingen. Omdat ook de minister had erkend dat dat hier niet het geval was, kon hij zijn besluit niet op deze wettelijke bepaling baseren, aldus de hoogste bestuursrechter.

Overigens heeft de minister in april 2010 de bekostiging volledig hervat en het opgeschorte deel van de bekostiging alsnog betaald, omdat de school vanaf dat moment volgens hem wel aan de doelstellingen voldeed.
Provincie:
Tag(s):