maandag, 23. mei 2011 - 19:18

Overschrijding dioxinenorm door Thermphos

Vlissingen

In de afgelopen twee maanden is bij fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost twee maal een overschrijding gemeten van de vergunde norm van 0,4 nanogram voor de uitstoot van dioxine per kubieke meter lucht (ng TEQ/Nm3).

De Provincie heeft een last onder dwangsom in voorbereiding.

Op 30 maart jl. werd een uitstoot van 1,2 ng TEQ/Nm3 gemeten en op 20 april jl. werd een uitstoot van 1,1 ng TEQ/Nm3 gemeten. Deze cijfers staan in de gevalideerde rapporten die Provincie Zeeland afgelopen vrijdag en vandaag heeft ontvangen. Met de nieuwe vergunning die sinds 30 december 2010 van kracht is, zal de Provincie nu handhavend optreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom.

Hoewel de uitstoot boven de norm 0,4 ng TEQ/Nm3 is geweest, vormt deze hoeveelheid dioxine die in de lucht is gekomen geen gevaar voor de volksgezondheid van direct omwonenden, aldus het rapport De verspreiding van dioxinen rond Thermphos (2010) van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM).

Een gezondheidsonderzoek onder omwonenden van Thermphos is reeds aangekondigd en gaat binnen enkele weken van start.

Eerdere metingen bij Thermphos gaven eveneens overschrijdingen weer, maar sinds 8 december 2010 tot 30 maart 2011 bleef de uitstoot van dioxine ruim onder de vergunde norm. Ook andere metingen in de periode tussen 30 maart en 20 april 2011 lagen ruim onder de norm.

In opdracht van Provincie Zeeland wordt eens per week de uitstoot gemeten aan de drie schoorstenen van de sinterfabriek van Thermphos. De tijd tussen meten en definitieve rapportage ligt omstreeks de vier weken, afhankelijk van de drukte bij het laboratorium. Recente gevalideerde metingen kunt u vinden op www.zeeland.nl onder Dossier Thermphos.
Provincie:
Tag(s):