zaterdag, 24. september 2011 - 13:42

Paarsgroene gedoogsteun kan ganzen de kop kosten

Den Haag

De mailboxen van de Tweede Kamerleden in de commissie Landbouw zijn de afgelopen drie dagen volgelopen met e-mails. Meer dan 7000 mensen deden al mee aan de protestactie ‘Laat de ganzen niet stikken’, opgezet door PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Ze verzetten zich hiermee tegen het plan van staatssecretaris Bleker om 200.000 ganzen te vergassen met biociden.

De Tweede Kamer beslist aanstaande dinsdag over het lot van de ganzen. Pablo Moleman, de voorzitter van PINK!, is optimistisch: “De PVV is al lange tijd tegen het plan, dus om de ganzen te kunnen doden heeft het kabinet gedoogsteun nodig. GroenLinks en D66 lijken die steun te willen geven, maar wij hopen dat ze nog van gedachten veranderen. Groenlinks kamerlid Liesbeth van Tongeren wekte op Twitter al de suggestie dat haar partij de ganzen wil laten leven.”

Steun van Groenlinks of D66 zou uit onverwachte hoek komen, omdat de partijen zich graag diervriendelijk profileren. Bovendien is het plan in strijd met de Europese Vogelrichtlijn. Belangrijkste argument, aldus PINK!, is echter dat het doden van de ganzen zinloos is. “Uit onderzoek van SOVON is gebleken dat wanneer je een gat schiet in de populatie, dit zich vanzelf weer snel opvult. Zolang het voedselaanbod groot blijft — en dat is het geval omdat onze landbouwgrond overbemest wordt — zullen de ganzen blijven komen. De Dierenbescherming heeft echter een rapport opgesteld met suggesties van diervriendelijke alternatieven. We hopen dat de Kamer daar aandacht voor heeft.”

Voorlopig is het resultaat al meer dan de jongeren van PINK! durfden hopen. “7000 mensen in drie dagen tijd is ontzettend veel. We willen iedereen die meedeed van ganser harte bedanken.”
Provincie:
Tag(s):