woensdag, 2. maart 2011 - 9:27

'Proef politie Hollands Midden snel landelijk uitrollen'

In drie politiekorpsen wordt nog dit jaar begonnen met de invoering van een zogeheten backoffice dat administratieve werk overneemt van agenten op straat.

Hierdoor zijn agenten tijdens een dienst zo’n 1,5 uur langer op straat. Voor het einde van deze kabinetsperiode moet deze werkwijze landelijk zijn ingevoerd.

Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag gezegd bij het in ontvangst nemen van het rapport Van en met blauw. In het rapport, dat werd aangeboden door korpschef J. Stikvoort van Hollands Midden en P. Tops, lid van het College van Bestuur van de Politieacademie, staan de resultaten van een evaluatieonderzoek naar de proef met het frontoffice/backoffice-concept in de politieregio Hollands Midden.

Veel bureauwerk dat nu nog door operationele politiemensen wordt verricht, wordt in het frontoffice/backoffice-concept overgenomen door administratieve ondersteuners. Politiemensen op straat staan in rechtstreekse verbinding met de ondersteuners op het bureau. Zij verwerken de aangeleverde informatie en bereiden de administratieve afwikkeling voor. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het korps Hollands Midden en de Politieacademie, blijkt dat agenten gemiddeld 20 procent minder tijd achter hun bureau hoeven door te brengen.

In Hollands Midden was daar slechts een relatief geringe uitbreiding van de bemensing in de backoffice voor nodig. Er komt daarmee veel extra tijd beschikbaar om criminelen op te sporen en overlast te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):