maandag, 10. oktober 2011 - 17:40 Update: 08-07-2014 0:56

Regels 'Nieuwe Werken' verder versoepeld

Den Haag

Werken in een internetcafé of een andere plek dan bij je werkgever of thuis, wordt gemakkelijker. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag in een brief aan de Tweede Kamer waarmee hij een afspraak uit het Regeerakkoord nakomt.

De arboregels voor werkgevers voor dit zogenoemde plaats- en tijdongebonden werken, ‘Het Nieuwe Werken’, worden verlicht. De soepeler eisen golden al bij de werknemer thuis, maar gaan vanaf 1 juli 2012 ook gelden voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf, zoals bijvoorbeeld in een (internet)café of bij een klant. Dit betekent minder kosten, minder administratieve lasten en minder regels voor werkgevers.

In het regeerakkoord was afgesproken na te gaan welke belemmeringen er bestaan en die zonodig uit de weg te ruimen. De Krom ziet geen reden voor fundamentele wijzigingen van de arbowetgeving, maar verwacht dat van een aantal kleine aanpassingen een impuls uitgaat voor het Nieuwe Werken.

“Die paar kleine aanpassingen in de regels maken het werkgevers gemakkelijker om hun werknemers plaats- en tijdongebonden te laten werken. Ze zorgen daarnaast ook voor minder administratieve lasten”, aldus de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer. Een werkgever hoeft bijvoorbeeld niet meer te regelen dat er noodverlichting is als je in de tuin werkt of oordoppen te regelen als je in een stationshal werkt.

Werkgevers en werknemers zijn in de praktijk nog vaak huiverig om meer plaats- en tijdongebonden te werken. Ze denken dan niet aan alle regels te kunnen voldoen. De Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, heeft positief geadviseerd op de voorgestelde veranderingen.

De staatssecretaris kondigt in zijn brief ook aan af te willen van overbodige of gedateerde Europese of internationale regels bij het plaats- en tijdongebonden werken.
Categorie:
Tag(s):