vrijdag, 8. juli 2011 - 12:40

Sluiting school Bontebok levert motie van treurnis op

Heerenveen

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Heerenveen diende donderdag een motie van treurnis in tegen het college van Burgemeester en wethouders.
CDA, GroenLinks, FNP, ChristenUnie en D66 vinden dat er door de gemeente op een onzorgvuldige manier is gecommuniceerd over de voorgestelde sluiting van de dorpsschool in Bontebok en een eventuele fusie met de school in Katlijk.

Al eerder hadden ouders en bewoners van Bontebok en Katlijk de noodklok geluid en aangegeven zich overvallen te voelen door de gemeente. Zij voelen zich niet correct en fatsoenlijk betrokken bij de besluitvorming rondom de dreigende sluiting/fusie van de scholen. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de verantwoordelijke wethouder geen excuses wilde aanbieden aan de bewoners die massaal aanwezig waren op de publieke tribune. Wat betreft de oppositiepartijen was dat de druppel.

‘De dorpen staan op hun kop. Er heerst een emotionele sfeer. De dorpen zien hun laatste voorzieningen verdwijnen en zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat. Er is enorm geblunderd de afgelopen weken in de communicatie. In plaats van te zwijgen had de wethouder de bewoners excuses moeten aanbieden en laten zien dat hij de bewoners serieus wil betrekken bij de verdere discussie’, aldus CDA-raadslid Hans Broekhuizen.

Voor het CDA is de leefbaarheid in de kleine dorpen belangrijk. ‘We ondersteunen dan ook de wens van de raad om eerst te onderzoeken hoe we het onderwijs in de dorpen moeten inrichten en welke kwaliteit we nastreven. Daarna komt de vraag aan de orde welke huisvesting daarbij past’, zo voegt Hans Broekhuizen toe.

De motie van treurnis werd niet gesteund door de coalitiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen Heerenveen.
Provincie:
Tag(s):