dinsdag, 31. mei 2011 - 18:02

Zeeuwse Cultuursubsidieprogramma's 2011 gesloten

Vanaf woensdag 1 juni 2011 sluit de Provincie Zeeland de volgende incidentele cultuursubsidieprogramma's voor de rest van het jaar: Cultuureducatie, Erfgoed Toegankelijk, Ontwikkeling Amateurkunstbeoefening en Volkscultuur.

De budgetten voor 2011 zijn al volledig besteed en nieuwe aanvragen kunnen zodoende niet meer worden gehonoreerd.

Dit houdt in dat er voor die programma's geen subsidie aanvragen meer gedaan kunnen worden voor projecten in 2011. De Provincie Zeeland stelde in 2011 752.000 euro beschikbaar voor cultuur, door middel van cultuursubsidieprogramma's.

Met deze programma's beoogt de Provincie Zeeland de deelname aan culturele activiteiten te stimuleren en stelt daarvoor jaarlijks budgetten beschikbaar. Voor projecten in 2012 is aanvragen wel mogelijk. De provinciale website verstrekt meer informatie over de voorwaarden en indientermijnen.
Provincie:
Tag(s):