woensdag, 14. december 2011 - 17:30

Ziekenhuiszorg in Zeeland moet zijn krachten bundelen

De ziekenhuiszorg in Zeeland moet zijn krachten bundelen. Dat leidt tot een verhoging van de kwaliteit en tot meer zorgmogelijkheden in Zeeland.

De vorming van anderhalfde lijnszorg (kleine zorgcentra) is essentieel en brengt de zorg dichtbij de burger. In dergelijke centra houden medisch specialisten periodiek zitting. Deze lokale centra kunnen delen van de traditionele ziekenhuiszorg overnemen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies in het visiedocument 'Kiezen of verliezen, visie op de ontwikkeling van de Zeeuwse ziekenhuiszorg', dat vanochtend door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De visie schetst de ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg ('de zorg wordt steeds meer een markt'), somt de problemen in Zeeland op ('25 procent van de Zeeuwen gaat naar een ziekenhuis buiten Zeeland') en komt vervolgens met bovenstaande aanbevelingen aan alle partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg in Zeeland.

In de visie is aandacht voor de rol van de zorgverzekeraar. CZ is in Zeeland marktleider en is door verzekerden als eerste aanspreekbaar op kwaliteit en bereikbaarheid van het zorgaanbod. Een actieve rol van CZ als regioregisseur is noodzakelijk.

Ook wordt de nadruk gelegd op de samenwerking van de twee ziekenhuizen in Zeeland, het ADRZ en ZorgSaam. Binnen Zeeland is het besef aanwezig dat de versnipperde en soms gebrekkige samenwerking ten koste gaat van de zorg.

De (noodzakelijke) veranderingen in de zorg gaan niet vanzelf. En hoewel de provincie geen middelen heeft om veranderingen af te dwingen, voelt de provincie zich algemeen maatschappelijk verantwoordelijk voor een adequaat voorzieningniveau. In dat licht moet deze visie dan ook worden gezien: verantwoordelijke partijen kunnen ermee aan de slag.
Provincie:
Tag(s):