vrijdag, 28. september 2012 - 12:21 Update: 08-07-2014 0:46

Aanstaande lastenverzwaringen vallen slecht bij ondernemers

Amsterdam

Een meerderheid van de ondernemers is het niet eens met de kabinetsplannen zoals die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Dit blijkt vrijdag uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Met name de maatregelen die een lastenverzwaring voor ondernemers opleveren blijken erg slecht te vallen.

Maatregelen
Slecht valt vooral de BTW verhoging per 1 oktober 2012 (65%), net als de verhoging van de tarieven van energie en drinkwater (65%). Verder zijn ondernemers het niet eens met het voorstel om de reiskosten woon- werkverkeer voortaan te belasten, de zogenaamde forensentaks (61%).

Bijna tweederde
van de ondernemers geeft aan dat de verhoging van de energiebelasting en de BTW een (zeer) negatieve invloed zal hebben op de bedrijfsvoering. De meest populaire maatregel bij ondernemers is de hervorming van het ontslagrecht: 12% verwacht hiervan een (zeer) positieve invloed op de eigen bedrijfsvoering.

Gevraagd naar het effect van al deze maatregelen op de economische groei, geeft 78% aan te verwachten dat de maatregelen weinig, of slechts enige invloed zullen hebben en 15% verwacht helemaal geen invloed van deze maatregelen op de economische groei.

Als de economische situatie in 2013 verslechtert, vindt het merendeel van de ondernemers dat er bezuinigd moet worden, bij voorkeur bij de overheid zelf (77%). Voor verdere lastenverzwaring (5%) is geen plaats meer. Ook vindt een groot aantal ondernemers dat de economie dan gestimuleerd zou
moeten worden. De meest genoemde maatregel om dat te bewerkstellingen is het terugdraaien van de BTW verhoging (48%).

Verkiezingsuitslag zorgt voor groeiend vertrouwen in de politiek
Uit het onderzoek onder het Ondernemerspanel blijkt verder dat de verkiezingsuitkomst positief effect heeft op het vertrouwen van ondernemers in de politiek. Waar slechts 40% van de ondernemers vlak voor de verkiezingen, eind augustus, enig of veel vertrouwen had, is dat nu gestegen naar 60%.

Van de ondernemers ondervond 88% tot nu toe in 2012, invloed van de politiek op de bedrijfsvoering/winst. Dit effect was voor de verkiezingen overwegend negatief (49%). De stijging van het vertrouwen is mogelijk te verklaren door het optimisme van ondernemers ten aanzien van de vorming van het nieuwe kabinet. De helft van de ondernemers is optimistisch of zeer optimistisch, 34% neutraal en 14% pessimistisch of zeer pessimistisch.

Over het Ondernemerspanel
Het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel telt ongeveer 6.500 leden. Zij nemen deel aan online onderzoek, onder meer over actuele onderwerpen zoals wetswijzigingen, belastingen, effecten van economische crisis en overige ondernemersvraagstukken. Het panel biedt de Kamer van Koophandel ook de kans haar producten en diensten direct af te stemmen op de behoefte van de ondernemers.
Categorie:
Tag(s):