dinsdag, 4. december 2012 - 12:47

Asbestmaatregelen Utrecht disproportioneel en onnodig belastend

Utrecht

D66 is niet verrast over de conclusies van de Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland. De conclusies sluiten aan op de signalen van de bewoners die de fractie de afgelopen maanden bereikt hebben.

De crisisorganisatie heeft onvoldoende gefunctioneerd en er zijn inschattingsfouten gemaakt waardoor de gevolgen voor de bewoners onnodig belastend zijn geweest.

Raadslid Arjan Kleuver: "De commissie bevestigt deels onze vermoedens dat er veel onduidelijkheid was toen er werd besloten te ontruimen. Daarnaast is er te weinig oog geweest voor de onrust bij bewoners. Asbest roept nou eenmaal veel vragen en angst op, daar had beter op ingespeeld moeten worden".

D66 hoopt dat het rapport vragen wegneemt en erkenning biedt voor de zorgen van de bewoners. De komende week gaat de gemeenteraad op bezoek in de wijk, waarbij de bewoners hun zorgen nogmaals kenbaar kunnen maken.

Het is belangrijk dat er voor de bewoners eindelijk duidelijkheid komt en hun vragen worden beantwoord. Hopelijk geeft dit rapport de gewenste openheid.

"Over de uitkomsten van het rapport heeft D66 nog veel vragen. De aanbevelingen die de commissie doet zijn echter wel helder. D66 zal er op aandringen dat deze door de gemeente, de Veiligheidsregio, Mitros en het Rijk voortvarend opgepakt worden. Er moeten lessen worden getrokken uit deze casus zodat in de toekomst de crisisorganisatie naar behoren functioneert.", aldus Kleuver.

In de zomer van 2012 zijn naar aanleiding van de vondst van asbest bewoners van meerdere flatgebouwen geëvacueerd, zijn delen van de wijk Kanaleneiland afgesloten geweest en is de crisisorganisatie opgeschaald tot GRIP2. De gebeurtenissen hebben veel onrust veroorzaakt bij bewoners.
Provincie:
Tag(s):