woensdag, 11. juli 2012 - 8:26

Betere examens, iets minder geslaagden

Uit een voorlopige conclusie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) blijkt dat er iets minder scholieren voor hun eindexamen geslaagd zijn dan vorig jaar. Het slagingspercentage daalde in totaal met 1,8 procent. Dit schrijft het AD woensdag.

Dit jaar werden voor het eerst strengere regels gehanteerd rond de eindexamens. Zo moest op het centraal examen voor alle vakken gemiddeld een 5,5 worden gehaald. Daardoor waren veel scholen bang voor zeer slechte resultaten. Maar dat bleek mee te vallen. Het aantal leerlingen dat niet slaagde, steeg slechts met 1,8 procent.

Van de VMBO-leerlingen behaalde 91 procent hun diploma, vorig jaar was dat 94 procent. Van de VWO'ers kreeg 86,2 procent een diploma, tegenover 88,8 procent vorig jaar. Op de havo slaagden zelfs meer leerlingen 85,6 procent haalde het examen tegenover 85,5 procent vorig jaar.

Deze uitkomsten geven volgens minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs aan dat de vrees voor veel gezakte leerlingen onterecht was. Van Bijsterveldt; 'Het is heel belangrijk om verwachtingsvol te zijn naar leerlingen. We mogen hen niet onderschatten. Veel jongeren zijn prima in staat om een tandje harder te werken'.

Daar komt nog bij dat de gemiddelde cijfers van het centraal examen op alle onderwijsniveaus wel gestegen zijn, zo meldde het ministerie. Van Bijsterveldt is blij met die cijfers: 'De extra inspanning van leerlingen én docenten heeft geleid tot hogere cijfers.'
En verder stelt zij: 'Niet alleen krijgen veel leerlingen hun felbegeerde diploma, kinderen en docenten hebben er gewoon een tandje bij gezet voor hogere cijfers en daarmee gaan ze met meer bagage het vervolgonderwijs in.'
Provincie:
Tag(s):