dinsdag, 13. maart 2012 - 15:14

Gemeente Barneveld zet bouw geluidswal A30 voort

Barneveld

Het college van B&W heeft besloten om het werk aan de geluidswal langs de A30 nabij woonwijk De Burgt voort te zetten.

De geluidswal is een gezamenlijk project van de gemeente Barneveld en Vink Holding B.V. De afgelopen periode is vertraging in de uitvoering van het werk in woonwijk De Burgt ontstaan; toen is ook het werk aan de geluidswal stil komen te liggen.

Voor de realisering van woonwijk De Burgt hebben gemeente en Vink de samenwerkingsconstructie CV/BV De Burgt opgericht. Eén van de projecten is de realisering van een geluidswal langs de A30. Het grondwerk voor de wal is klaar, maar vanwege de ontstane vertraging in de realisering van woonwijk De Burgt werd het werk stilgelegd.

De gemeente Barneveld vindt het voor ondernemers van bedrijventerrein De Briellaerd en de bewoners van woonwijk De Burgt belangrijk dat de geluidswal wordt voltooid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om, vooruitlopend op de afwikkeling van het samenwerkingsverband, het werk aan de geluidswal zelf voort te zetten en de kosten, die daarmee zijn gemoeid, voor te schieten. Op een later moment wordt bekeken op welke wijze deze kosten met CV/BV De Burgt worden verrekend.
Provincie:
Tag(s):