dinsdag, 25. september 2012 - 15:28

Gezamenlijke aanpak oplossing voor toenemende verkeersproblemen

Gelderland

Door intensief samen te werken met gemeenten, het bedrijfsleven en de OV vervoerders is de bereikbaarheid van de Vallei en de Stedendriehoek aanzienlijk verbeterd. Dat schrijft de provincie in haar verantwoording van de projecten Beter Bereikbaar Vallei en Stedendriehoek aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de periode 2006-2010 zijn 105 projecten uitgevoerd om de belangrijkste verkeersproblemen in de regio's aan de te pakken. Dit heeft o.a. geresulteerd in de reconstructie van 27,5 km wegen, de aanleg van 4,5 km nieuwe wegen, 3 fietstunnels, 17,5 km nieuwe fietspaden, 2 snelfietspaden, 49 nieuwe verkeersinstallaties en een betere bereikbaarheid van de ziekenhuizen.

Gedeputeerde Conny Bieze: 'Ik ben heel erg trots dat we er samen in zijn geslaagd om de verkeersdoorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor de weggebruiker zo veel te verbeteren in zo'n korte tijd.'

De toenemende bedrijvigheid en woningbouw in de Vallei en de Stedendriehoek en de groei van het doorgaande verkeer van en naar de Randstad leiden tot steeds grotere verkeersproblemen. Meer verkeersdrukte op de rijkswegen, grotere verkeersdruk op het onderliggende wegennet, vastlopende OV routes, verkeershinder in de kernen, toenemende geluidsoverlast en een afnemende verkeersveiligheid en leefbaarheid.

In 2006 hebben de provincie en de gemeenten in de regio een snel inzetbaar, effectief en gezamenlijk pakket aan maatregelen uitgewerkt en gerealiseerd voor de Vallei en de Stedendriehoek. De uitvoering heeft plaatsgevonden met intensief overleg met betrokkenen en met een klankbordgroep van relevante partijen uit de regio's, zoals transport en OV bedrijven, bedrijventerreinen, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Met een bijdrage van 22 mln van het Rijk en 90 mln van de regio zijn 105 projecten uitgevoerd om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de weggebruiker te verbeteren. Er is 27,5 km weg gereconstrueerd, 4,5 km nieuwe weg aangelegd, het Gelre ziekenhuis in Zutphen en ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede hebben een betere ontsluiting gekregen en er zijn 49 nieuwe Verkeersregelinstallaties geplaatst. 17 Verkeerslichteninstallaties zijn voorzien van doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer. Er zijn 3 fietstunnels, een fietsbrug aan de Bolkesteinlaan in Deventer en 17 km nieuwe fietspaden gerealiseerd, waaronder de snelfietspaden Apeldoorn- Twello en Amersfoort-Nijkerk. Verder zijn er 3 extra carpoolplaatsen aangelegd en zijn er fietsstallingen geplaatst op de stations in Apeldoorn, Twello en Zaltbommel.

Het is voor het eerst dat de overheden in de regio in overleg met het bedrijfsleven een samenhangend pakket aan maatregelen hebben genomen om de verkeersproblemen aan te pakken. Gedeputeerde Bieze: 'Het project Beter Bereikbaar voor de regio's Vallei en Stedendriehoek heeft goed gewerkt. Er is intensief samengewerkt en er zijn in een korte tijd mooie resultaten bereikt waar niet alleen de automobilist, maar ook de voetganger, fietser en busreiziger zijn voordeel mee kan doen.'
Provincie:
Tag(s):